Vybavení pro piloty

  • Letecké přilby GENTEX
  • Kyslíkové masky GENTEX a kyslíkové systémy PHODS
  • Záchranné vesty
  • Záchranné čluny
  • Systémy nočního vidění pro piloty
  • Průhledové displeje (HUD)
  • Vybavení pro přežití
  • Přetlakové anti-g obleky