Członkowstwo w organizacjach branżowych

Stowarzyszenie Przemysłu Obronnego i Bezpieczeństwa Republiki Czeskiej

Stowarzyszenie reprezentuje interesy firm zajmujących się badaniami, rozwojem, produkcją, handlem i marketingiem w dziedzinie sprzętu obronnego i bezpieczeństwa, materiałów i usług.

Międzynarodowe stowarzyszenie TRACE

Organizacja non-profit, wspierająca przejrzysty biznes i udzielająca wsparcia dla przestrzegania zasad antykorupcyjnych w działalności handlowej przy wykorzystaniu zestawu instrumentów antykorupcyjnych.

Stowarzyszenie SAFE Europe

Międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, które wspiera badania i rozwój w dziedzinie bezpieczeństwa i przetrwania w sektorze wojskowym i cywilnym.  Stowarzyszenie ma na celu skuteczne nawiązywanie kontaktów pomiędzy producentami a naukowcami oraz wytworzenie przestrzeni efektywnego dialogu i współpracy.