Amunicja

  • Dostawy amunicji do kalibru 155 mm
  • Wdrożenie elementów samonaprowadzania i powiększania zasięgu do amunicji artyleryjskiej standardu NATO i państw byłego Układu Warszawskiego
  • Testowanie i składowanie amunicji we własnych pomieszczeniach magazynowych