Sprzęt medyczny

  • Dostawy wyposażenia medycznego dla celów świadczenia doraźnej medycznej pomocy przedszpitalnej w warunkach ekstremalnych i bojowych

 

PTU-NG