Sprzęt saperski

  • Dostawa sprzętu specjalistycznego dla wojsk saperskich
    • Ubrania EOD i UXO
    • Detektory
    • Działka wodne do rozbrajania bomb
    • Systemy zdalnego odpalania i urządzenia zrobotyzowane